Koçluk Görüşmesi

Koçluk
Koçlar dinlemek, gözlemlemek ve danışanın bireysel ihtiyaçlarına uygun yaklaşımları belirlemek üzere eğitim almışlardır. Koçlar, çözümleri ve stratejileri danışanın kendisinden edinirler; danışanın doğal olarak yaratıcı ve becerikli olduğuna inanırlar. Danışan, davranışlarının, söylemlerinin ve seçimlerinin sorumluluğunu alır. Koçun görevi, danışanın zaten sahip olduğu beceri, yetenek ve yaratıcılığı geliştirmek için destek sağlamaktır.
Koçlukta bireyin potansiyeli aydınlığa çıkarılır. Bu aydınlıkta birey, seçeneklerini daha iyi görür ve seçimini kendisi yapar. Burada Koç'un etkin ve yargısız dinlemesi danışana alan açar. Gerekli zamanlarda Koç danışanına ilham verir.
Koç akıl vermez, demiştik. Bunun nedeni her bireyin farklı ve benzersiz olmasıdır. Bir kişiye iyi gelen çözüm, diğerinde işe yaramayabilir. Birini motive eden şey, bir başkasında hiç etkili olmayabilir. O yüzden de bireye akıl vermek, işe yaramaz. Önemli olan, kişinin kendi istekleri ve gerçekleri doğrultusunda kendisinin karar vermesidir.
Koçlar; beğenilmeyen huyları ve eski alışkanlıkları terk etmeye, sorunları,  çatışmaları çözmeye yardımcı olabilirler. Hayatın dengeli, uyumlu, anlamlı olmasına, kişinin daha başarılı, doymuş ve mutlu olmasına, önceliklerin belirlemesine, hedefler koymaya ve bunlara ulaşmayı engelleyen unsurların görülmesine yardımcı olabileceği gibi, kişinin kendisini daha iyi tanımasına, güvenmesine, yeteneklerin gelişmesine, yeni beceriler kazanmaya, yeni  fırsatlar yaratmaya da yardımcı olabilirler.
Koçluk, kişilerin bireysel veya profesyonel yaşamlarında bulundukları nokta ile varmak istedikleri nokta arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak kapatmayı hedefleyen, koçla danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Bunu yaparken kişilerin mevcut durumu, istek ve ihtiyaçları, ellerinde bulunan içsel ve çevresel kaynakları gözden geçirilir. Hedeflenen noktaya varmakta kişinin yoluna çıkan maddi ve manevi(negatif inançlar ve kodlamalar) engeller tespit edilir. Kişinin kendi farkındalığına ulaşması sağlanır. Koçluk Görüşmelerini aşağıdaki konu başlıkları etrafında yapılandırıyorum.

•    Motivasyon yaratma

•    Koçluk görüşmelerinde etkin ve pozitif dil kalıpları kullanma(NLP)

•    Çözümün Modellenmesi

•    Farkındalık yaratma ve kişiyi değerleri ile buluşturma

•    Hedef belirleme – Kişisel misyon ve vizyon oluşturma

•    Yaratıcı çözümleme ve aksiyon planı oluşturma

•    Hedefe yönelik gösterilen performansın değerlendirilmesi ve geri bildirim verilmesi

Bu ana konuları daha fazla detaylandırmak için tekrar üzerinden geçelim;

Motivasyon Yaratma
Koç ve danışan arasında etik değerler çerçevesinde, güven, saygı ve samimiyet ortamı yaratılır ve ulaşılmak istenen hedefler doğrultusunda belirlenen gündem konusu üzerinde çalışılır.
Öğrenci üzerinde motivasyon yaratan ya da motivasyonunu kıran durum ve olaylar keşfedilir ve öğrencinin dış etkenlerden bağımsız iç motivasyonunu koruyabilmesi ve artırabilmesi konusunda farkındalık yaratılır.

Koçluk görüşmelerinde Etkin ve pozitif Dil Kalıpları kullanma(NLP)
NLP teknikleri kullanılarak hedeflenen konuda “Başarılı Modeller” değerlendirilir. Başarıya götüren bilgi ve becerilerin ve öğrencinin potansiyelinin ortaya çıkarılması konularına odaklanılır. Kişiyi sınırlayan ve eyleme geçmesini engelleyen duygu düşünce ve davranış kalıplarının farkına varması sağlanır.

Çözümün Modellenmesi
Bütünsel bakış ve sistem yaklaşımı ile çözüm odaklı çalışılır. Koç konumunda olmak bütünden anlam çıkarmak demektir. Eğer öğrenci çevresiyle iletişiminde çatışmalar yaşıyorsa koçun yaklaşımı, bütünleyici düzeyden sorular sorarak çözümü, öğrenciye buldurmak yönünde olur.

Farkındalık Yaratma ve Kişiyi Değerleri ile Buluşturma
Koçluk sayesinde ulaşılan farkındalık insanlara kökler ve kanatlar hediye eder.
Değerler kökler gibidir, bağlılığı, adanmışlığı, kararlılığı ve sürekliliği beslerler.
Bir vizyona sahip olmak ise kanatlar gibidir, geleceğe bakmayı, cesaretle adım atmayı
ve yeniliklere açık olmayı sağlar. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise kişilerin kendilerine ait kimlik, yargı ve kabulleri “değerleri ve inançları” çerçevesinde oluşur ve bu nedenle “değerler ve inançlar” üzerinde çalışılması büyük önem taşır.
Değerlerimiz bize bir yaşam pusulası gibi hizmet eder ve eğer değerlerimizle uyumlu bir yaşam sürdürebilirsek tatmin düzeyi yüksek bir hayata sahip olabiliriz.

Hedef Belirleme- Kişisel Misyon ve Vizyon Oluşturma
Kişisel Vizyon: Kendi kendini değerlendirme ve ulaşılmak istenen hedeflerin açık ve anlaşılır biçimde tanımlanmasıdır. Değerlendirme aşamasında, kişinin sahip olduğu bilgi beceri ve yetkinlikler ve güçlü yönler açıklığa kavuşturulur.

Misyon;Vizyonun nasıl başarılacağına ilişkin yapılan tanımlamadır.

Vizyon İle Hayallerin Farkı
“Vizyon” gelecekte kendimizi gördüğümüz yer ve buraya ulaşmak için harcadığımız emek ve çabalarımızı içerir. “Hayaller” ise zihnimizde kurguladığımız ve gerçeğe dönüşmesi için henüz bir çaba ve emek harcamadığımız gelecekte kendimizi bulmak istediğimiz yerlerdir.

Yaratıcı Çözümleme ve Aksiyon Planı Oluşturma /Planlama Soruları
Koçluk görüşmesinin “Temellerini Oluşturan Soru Kalıpları” kullanılarak, koçluk alanının ve sonuç çerçevesinin netleştirilmesine yönelik “Açık Uçlu Soruları” devreye alarak yapılan çalışmaları içerir.
Öğrencide gelişimi ve değişimi yaratan davranışlar ile ilgili farkındalık yaratılması
ve bu davranış modellerinin öğrencinin hayatında uygulamaya geçirilmesi için “Aksiyon Planının” oluşturulması hedeflenir.

Hedefe Yönelik Gösterilen Performansın, Değerlendirilmesi ve Geri Bildirim Verilmesi
Koçluk metod ve yöntemleri kullanılarak belirlenmiş hedeflerin ve planların uygulamaya alınması sonucu ulaşılan tatmin düzeylerinin ve içinde bulunulan durumun ölçeklendirilmesi, ulaşılan performansın değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi çalışmalarını içerir.

Ücretsiz ön görüşme yapmak için bizden randevu almanız yeterli olacaktır.

Koçluk eğitimleriyle ilgili detaylı bilgi için :

Bursa’daki Koçluk eğitimlerimiz   0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Bursa Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

İzmir’deki Koçluk eğitimlerimiz için 0(232) 422 59 54 yada 0 (535) 667 32 24 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya İzmir Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Antalya’daki  Koçluk eğitimlerimiz için 0 242 323 73 15 yada  0 (505) 445 15 31 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Antalya Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Muğla’daki Koçluk eğitimlerimiz  0(252) 213 00 98 yada  0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya Muğla Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.

Burdur’daki  Koçluk eğitimlerimiz  0248 233 45 45 5 yada   0 (532) 100 11 65  numaralı telefondan ulaşabilirsiniz veya  Burdur Koçluk Eğitimini tıklayabilirsiniz.


Bu makale şu konularla ilgili olabilir :koçluk sistemi nedir - öğrenci koçluk sistemi - okullarda koçluk sistemi - koçluk nedir - koçluk eğitimi -

Yorumlar